• Individualterapi
  • Gruppeterapi
  • Kurs
  • Veiledning
  • Helsebringende samtaler

Terapi er en utveksling, et samarbeid mellom deg og meg som bygger på klare tilbakemeldinger om hva jeg erfarer i dialogen. Erfaringen i her og nå overføres til andre situasjoner i livet.

Du lever, virker og samhandler i grupper. I gruppeterapi lærer du å løse dine problemer sammen med andre.

Individualterapi er en samtale mellom deg og meg.Jeg muliggjør prosessen og setter deg i stand til å fortsette derfra på egen hånd. Veien til læring i denne sammenheng foregår ved å oppdage. I samtaler økes dine ferdigheter til å bli bedre kjent med dine behov, muligheter, valg og kommunikasjon/samhandlings måter.

Du vil utvide dine ferdigheter blant annet i å:

  • Utforske egne ressurser
  • Foreta selvstendige valg.
  • Kommunisere/samhandle.
  • Søke personlig utvikling.
  • Og finne eget ståsted/retning.
  • Håndtere livets utfordringer på en hensiktsmessig måte for deg

Hensikten med terapien kan også være å bearbeide traumatiske opplevelser, kriser, angst, depresjoner, se på behovskonflikter og eksistensielle spørsmål, endre tvangsmessig atferd.