Gestaltpsykoterapi er en retning innen den humanistiske psykologien og ble grunnlagt av den tyske legen og psykoanalytikeren Frederick Perls, hans kone, psykoanalytiker Laura Perls, og filosofen Paul Goodman på slutten av 50-tallet og begynnelsen av 60-tallet i USA.

Ordet gestalt er tysk og kan nærmest oversettes med ”et meningsfylt hele” eller et komplett mønster. Gestaltterapi bygger bl.a. på psykoanalytisk teori, gestaltpsykologiske teorier, ideer fra eksistensiell-fenomenologisk filosofi, feltteori.

Gestalt er fra 1950-årene hovedsaklig brukt i terapeutisk behandling og selvutvikling, men man så tidlig at dette var en metode som egnet seg på flere arenaer, blant annet undervisning, veiledning og innen organisasjonsutvikling. For mer enn 30 år siden begynte man i USA å anvende gestalt også i organisasjoner.

I dag brukes metoden ikke bare av terapeuter men også av organisasjonskonsulenter, pedagoger og veiledere over hele verden. coaching er metoden svært anvendelig fordi den med sitt humanistiske grunnsyn legger til rette for å utvikle det enkelte menneskets muligheter. I tillegg er bruken av åpne spørsmålstillinger og fokus på øyeblikket viktige faktorer for terapi som arbeidsmåte.